ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1451 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง ศพด.อบต.พรหมโลก
369
06 ต.ค. 2552
1452 ประกาศการจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ โดยวิธีทำลาย
565
25 ก.ย. 2552
1453 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง ศพด.อบต.พรหมโลก (ครั้งที่ 2)
335
11 ก.ย. 2552
1454 ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด (ครั้งที่ 2)
374
11 ก.ย. 2552
1455 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสาย ศพด.-บ้านนาเสน หมู่ 8
303
08 ก.ย. 2552
1456 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
08 ก.ย. 2552
1457 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พรหมโลก (ครั้งที่ 2)
514
24 ส.ค. 2552
1458 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
21 ส.ค. 2552
1459 ประกาศการจำหน่ายพัสดุชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
479
21 ส.ค. 2552
1460 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสาย ศพด. - บ้านนาเสน หมู่ 8
347
18 ส.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| 146 |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155