ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1471 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ
274
22 มิ.ย. 2552
1472 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสันนา - ควนลังตัง หมู่ที่ 7
305
22 มิ.ย. 2552
1473 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ศพด.อบต.พรหมโลก
467
15 มิ.ย. 2552
1474 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการถมดิน ศพด.อบต.พรหมโลก
342
15 มิ.ย. 2552
1475 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 52 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
08 มิ.ย. 2552
1476 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างโครงการถมดิน ศพด.อบต.พรหมโลก
354
05 มิ.ย. 2552
1477 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสันนา - ควนลังตัง หมู่ที่ 7
317
02 มิ.ย. 2552
1478 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ
283
02 มิ.ย. 2552
1479 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้าง
322
29 พ.ค. 2552
1480 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
22 พ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| 148 |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155