ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416-57-0023 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
22 ก.ย. 2564
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
22 ก.ย. 2564
143 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
21 ก.ย. 2564
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
21 ก.ย. 2564
145 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการขุดรื้อฝายกั้นน้ำคอนกรีตที่ชำรุด แบบ มข.2527 คลองปลายอวน บ้านศาลาใหม่ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 ก.ย. 2564
146 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษา(ศพด.ทต.พรหมคีรี) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 ก.ย. 2564
147 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษา (ศพด.บ้านเขาปูน) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 ก.ย. 2564
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 ก.ย. 2564
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P1102 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
17 ก.ย. 2564
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 26 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
17 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155