ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P1102 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
17 ก.ย. 2564
152 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 26 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
17 ก.ย. 2564
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษา (ศพด.ทต.พรหมคีรี) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
17 ก.ย. 2564
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษา (ศพด.บ้านเขาปูน) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
17 ก.ย. 2564
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสพัสดุ 416-62-0047 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
17 ก.ย. 2564
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อและปรับปรุงท่อประปาจ่ายน้ำ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
16 ก.ย. 2564
157 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการวางท่อและปรับปรุงท่อประปาจ่ายน้ำ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
16 ก.ย. 2564
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนชุดทักษะบูรณาการ (ศพด.ทต.พรหมคีรี) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
13 ก.ย. 2564
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนชุดบูรณาการ (ศพด.บ้านเขาปูน) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
13 ก.ย. 2564
160 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนฯ จำนวน 55 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
13 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155