ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416-48-0012 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
27 ส.ค. 2564
172 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการเรียงหินยาแนว หินก่อกั้นน้ำกัดเซาะไหล่ทางภายในพื้นที่ ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
38
27 ส.ค. 2564
173 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตาข้ำ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
27 ส.ค. 2564
174 โครงการเรียงหินยาแนว หินก่อกั้นน้ำกัดเซาะไหล่ทางภายในพื้นที่เทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
42
26 ส.ค. 2564
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตาข้ำ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
25 ส.ค. 2564
176 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาโป๊ะ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
24 ส.ค. 2564
177 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสันนา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
24 ส.ค. 2564
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-0588 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
20 ส.ค. 2564
179 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 ส.ค. 2564
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-0588 (เชื่อมดาษฝาหลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
20 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155