ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
05 ก.ค. 2564
202 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 ก.ค. 2564
203 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาตัดเย็บผ้าม่านบังแสง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 ก.ค. 2564
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 ก.ค. 2564
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
48
01 ก.ค. 2564
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลคนงานประจำรถขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
01 ก.ค. 2564
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
30 มิ.ย. 2564
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บผ้าม่านบังแสง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
30 มิ.ย. 2564
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 มิ.ย. 2564
210 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
28 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155