ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
43
24 มิ.ย. 2564
212 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
45
24 มิ.ย. 2564
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดวัสดุเชื้องเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
18 มิ.ย. 2564
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
15 มิ.ย. 2564
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
15 มิ.ย. 2564
216 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
09 มิ.ย. 2564
217 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
47
08 มิ.ย. 2564
218 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้ออาหารเสริม(นม)โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
07 มิ.ย. 2564
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ดาวน์โหลดเอกสาร
48
07 มิ.ย. 2564
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
07 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155