ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 มิ.ย. 2564
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คตามระยะพร้อมซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน82-0588 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 มิ.ย. 2564
223 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างตรวจเช็คตามระยะพร้อมซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-0588 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 มิ.ย. 2564
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 มิ.ย. 2564
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
27 พ.ค. 2564
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตัดเย็บผ้าระบาย ขาว-ม่วง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
24 พ.ค. 2564
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
20 พ.ค. 2564
228 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
20 พ.ค. 2564
229 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
19 พ.ค. 2564
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(อุปกรณ์ประปา) จำนวน 17 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
17 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155