ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน 17 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
17 พ.ค. 2564
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเบรกรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-0588 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
11 พ.ค. 2564
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
28 เม.ย. 2564
234 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุครภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ศพด.ทต.พรหมคีรี) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
28 เม.ย. 2564
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-0588 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
27 เม.ย. 2564
236 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
23 เม.ย. 2564
237 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
23 เม.ย. 2564
238 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
19 เม.ย. 2564
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
16 เม.ย. 2564
240 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
57
16 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155