ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
08 เม.ย. 2564
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
58
08 เม.ย. 2564
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหา เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และงานไฟ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
08 เม.ย. 2564
244 ประกาศรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 เม.ย. 2564
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 เม.ย. 2564
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 เม.ย. 2564
247 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
29 มี.ค. 2564
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
29 มี.ค. 2564
249 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
24 มี.ค. 2564
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหา โต๊ะประจำหน่วยเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
23 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155