ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค Covid-19 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
57
09 มี.ค. 2564
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรค ดาวน์โหลดเอกสาร
55
09 มี.ค. 2564
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ศพด.ทต.พรหมคีรี) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 มี.ค. 2564
264 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
04 มี.ค. 2564
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
04 มี.ค. 2564
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ (สำหรับพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
04 มี.ค. 2564
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของกองคลัง ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
49
04 มี.ค. 2564
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
02 มี.ค. 2564
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์เทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 ก.พ. 2564
270 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าบริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์เทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
57
25 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155