ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
62
25 ก.พ. 2564
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กปิดคูระบายน้ำถนนสายในหมง-เขาล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
58
23 ก.พ. 2564
273 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กปิดคูระบายน้ำถนนสายในหมง-ศาลาใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
23 ก.พ. 2564
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
22 ก.พ. 2564
275 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
22 ก.พ. 2564
276 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง,ป้ายบอร์ดปิดประกาศ และป้ายบอร์ดแบบขีดคะแนน ดาวน์โหลดเอกสาร
64
18 ก.พ. 2564
277 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อคู่มือประชาชนเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ และแผ่นพับแสดงขั้นตอนการเลือกตั้งในสถานการณ์ Covid-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
18 ก.พ. 2564
278 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
17 ก.พ. 2564
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือประชาชนเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ และแผ่นพับแสดงขั้นตอนการเลือกตั้งในสถานการณ์ Covid-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
17 ก.พ. 2564
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง , ป้ายบอร์ดปิดประกาศ และป้ายบอร์ดแบบขีดคะแนน ดาวน์โหลดเอกสาร
75
17 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155