ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ศพด.ทต.พรหมคีรี) ดาวน์โหลดเอกสาร
64
17 ก.พ. 2564
282 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายหนองหวายน้ำ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
11 ก.พ. 2564
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laserjet ดาวน์โหลดเอกสาร
57
10 ก.พ. 2564
284 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในหมง-ปลายอวน (ช่วงสายทางห้วยด้ามจอบ) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
08 ก.พ. 2564
285 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกสายในหมง-ศาลาใหม่ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
08 ก.พ. 2564
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
08 ก.พ. 2564
287 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
08 ก.พ. 2564
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
08 ก.พ. 2564
289 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
08 ก.พ. 2564
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
08 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155