ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
08 ก.พ. 2564
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
04 ก.พ. 2564
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหา เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
04 ก.พ. 2564
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายในการดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (เทศบาลตำบลพรหมคีรี) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
03 ก.พ. 2564
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคู่มือในการดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (เทศบาลตำบลพรหมคีรี) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
03 ก.พ. 2564
296 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างจัดทำป้ายในการดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (เทศบาลตำบลพรหมคีรี) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
03 ก.พ. 2564
297 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื่อสื่อวัสดุอุปกรณ์ โครงการตกแต่งห้องเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 ก.พ. 2564
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ (โครงการตกแต่งห้องเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมคีรี) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 ก.พ. 2564
299 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พร้อมติดตั้ง สำหรับ ศพด.ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
63
28 ม.ค. 2564
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พร้อมติดตั้ง สำหรับ ศพด.ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
62
27 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155