ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
01 ธ.ค. 2563
352 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดสื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 ธ.ค. 2563
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-0588 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
30 พ.ย. 2563
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
26 พ.ย. 2563
355 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
26 พ.ย. 2563
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laserjet ดาวน์โหลดเอกสาร
75
25 พ.ย. 2563
357 ประกาศ รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
18 พ.ย. 2563
358 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
16 พ.ย. 2563
359 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
09 พ.ย. 2563
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
09 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155