ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
21 มี.ค. 2565
32 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
11
21 มี.ค. 2565
33 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
17 มี.ค. 2565
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-2953 (ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
17 มี.ค. 2565
35 ประกาศผู้ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคลองแคว ดาวน์โหลดเอกสาร
11
14 มี.ค. 2565
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค่า ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง (เตรียมความพร้อมในการรับสมัคร) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
10 มี.ค. 2565
37 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง (เตรียมความพร้อมในการรับสมัคร) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10 มี.ค. 2565
38 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าทองทรัพย์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
08 มี.ค. 2565
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน 17 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 มี.ค. 2565
40 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน 17 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
08 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155