ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบีติงานภายในกองช่าง (งานกำจัดขยะมูลฝอย) เทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
76
30 ก.ย. 2563
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
74
30 ก.ย. 2563
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
30 ก.ย. 2563
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-2953 นศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
74
30 ก.ย. 2563
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และใช้ในการปฏิบัติราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
76
30 ก.ย. 2563
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
74
30 ก.ย. 2563
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลพรหมคีรี ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมคีรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปูน ดาวน์โหลดเอกสาร
56
30 ก.ย. 2563
408 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ไม้เสา) สำหรับโครงการสนามเด้กเล่นเสริมสร้างปัญญา(ค่ายกล SPIDER MAN) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
29 ก.ย. 2563
409 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการสนามเด็กเล่นเสริมสร้างปัญญา (ค่ายกล SPIDER MAN) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
29 ก.ย. 2563
410 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งเขาปูน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
28 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155