ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมลานกิจกรรมเครื่องเล่น และอาคารเรียนของ ศพด.บ้านเขาปูน ดาวน์โหลดเอกสาร
83
11 ก.ย. 2563
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในหมง-ปลายอวน(ช่วงสายทางห้วยด้ามจอบ) หมู่ที่ 7 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
11 ก.ย. 2563
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในหมง-ศาลาใหม่ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
11 ก.ย. 2563
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดวางท่อประปาใหม่สายไสยางโพรง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
11 ก.ย. 2563
435 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาขุดวางท่อประปาใหม่สอยไสยางโพรง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
11 ก.ย. 2563
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-055 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
10 ก.ย. 2563
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
09 ก.ย. 2563
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laserjet ดาวน์โหลดเอกสาร
80
08 ก.ย. 2563
439 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยสมนึก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
31 ส.ค. 2563
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 20 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
28 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155