ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 20 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
28 ส.ค. 2563
442 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในหมง-ศาลาใหม่ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
24 ส.ค. 2563
443 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในหมง-ปลายอวน (ช่วงสายทางห้วยด้ามจอบ) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
24 ส.ค. 2563
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-0588 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
19 ส.ค. 2563
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
19 ส.ค. 2563
446 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
17 ส.ค. 2563
447 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
81
17 ส.ค. 2563
448 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
89
17 ส.ค. 2563
449 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกปลายน้ำ หมู่ที่ 6,7 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา สายในหมง-เขาล้อม-น้ำตกปลายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
13 ส.ค. 2563
450 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
13 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155