ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
88
10 ส.ค. 2563
452 เผแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างประดับตกแต่งรถผลาชาติ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
85
05 ส.ค. 2563
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดประดับตกแต่งรถผลาฃาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
05 ส.ค. 2563
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
05 ส.ค. 2563
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
05 ส.ค. 2563
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
87
05 ส.ค. 2563
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
05 ส.ค. 2563
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
89
05 ส.ค. 2563
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมราชปณิธานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
03 ส.ค. 2563
460 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
22 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155