ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416-41-0004 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
19 มิ.ย. 2563
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) รหัสพัสดุ 416-52-0016 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
19 มิ.ย. 2563
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
19 มิ.ย. 2563
484 เผยแพร่ข้อมุลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
19 มิ.ย. 2563
485 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งคา 1 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
18 มิ.ย. 2563
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
18 มิ.ย. 2563
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือนิทาน โครงการรวมใจเชื่อมสายสัมพันธ์ส่งเสริมรักการอ่าน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
94
16 มิ.ย. 2563
488 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการจ้างติดตั้งอ่างล้างมือเพื่อป้องกันแพร่กระจาย และลดโอกาสการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
15 มิ.ย. 2563
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ชนิดเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
15 มิ.ย. 2563
490 ประกาศตรวจการจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งหลังคาเมทัลชีทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมคีรี (อาคารหลังใหม่) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
11 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155