ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 มี.ค. 2565
42 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 มี.ค. 2565
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 ก.พ. 2565
44 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างบริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์เทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 ก.พ. 2565
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์เทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
19
23 ก.พ. 2565
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 ก.พ. 2565
47 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 ก.พ. 2565
48 ประกาศสรุปผลกาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
21 ก.พ. 2565
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
21
17 ก.พ. 2565
50 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155