ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล-เขาโปีะ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
18 พ.ค. 2563
512 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปูน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
18 พ.ค. 2563
513 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทนมพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
110
18 พ.ค. 2563
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทนมพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
109
18 พ.ค. 2563
515 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกปลายน้ำ หมู่ที่ 6,7 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา สายในหมง-เขาล้อม-น้ำตกปลายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
15 พ.ค. 2563
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวยจราจร ดาวน์โหลดเอกสาร
108
14 พ.ค. 2563
517 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซ์้อกรวยจราจร ดาวน์โหลดเอกสาร
120
14 พ.ค. 2563
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 24 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
13 พ.ค. 2563
519 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 24 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
13 พ.ค. 2563
520 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
08 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155