ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
08 พ.ค. 2563
522 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
05 พ.ค. 2563
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประะกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในหมง-ปลายอวน (ช่วงสายทางห้วยด้ามจอบ) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
29 เม.ย. 2563
524 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมคีรี (หลังใหม่) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
27 เม.ย. 2563
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล-เขาโป๊ะ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
27 เม.ย. 2563
526 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล-เขาโป๊ะ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
27 เม.ย. 2563
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาปั้มสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
27 เม.ย. 2563
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในหมง-ศาลาใหม่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
23 เม.ย. 2563
529 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
22 เม.ย. 2563
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
22 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155