ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่เพื่อแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
06 มี.ค. 2563
582 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
05 มี.ค. 2563
583 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายบ้านตาคำ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
04 มี.ค. 2563
584 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลพรหมคีรี จำนวน 28 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
115
04 มี.ค. 2563
585 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
04 มี.ค. 2563
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
117
03 มี.ค. 2563
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ของเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 มี.ค. 2563
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการพื้นที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
114
28 ก.พ. 2563
589 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการเช่าบริการพื้นที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
121
28 ก.พ. 2563
590 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรหมคีรี จำนวน 28 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
115
27 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| 59 |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155