ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการขยายไหล่ทางถนน รหัสสายทาง นศ.ถ.24-001 จากสายศาลาใหม่ ถึงสายกระโรม-นบพิตำ บ้านศาลาใหม่ ม.4 (ก่อสร้างกำแพงกั้นดินหินกล่อง (Gabions)) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
14 ก.พ. 2565
52 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไสยางโพรง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
09 ก.พ. 2565
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 ก.พ. 2565
54 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 ก.พ. 2565
55 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 ก.พ. 2565
56 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 ก.พ. 2565
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 ก.พ. 2565
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 ก.พ. 2565
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมผงเคมีแห้ง (อัดถังดับเพลิง) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 ก.พ. 2565
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155