ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 3,4,5,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
26 ก.พ. 2563
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรหมคีรี จำนวน 28 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
112
26 ก.พ. 2563
593 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวนผู้โดยสาร 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
121
26 ก.พ. 2563
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวนผู้โดยสาร 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
117
25 ก.พ. 2563
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสี และแปรงทาสี ดาวน์โหลดเอกสาร
118
25 ก.พ. 2563
596 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
113
24 ก.พ. 2563
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา จำนวน 2 กล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
24 ก.พ. 2563
598 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
21 ก.พ. 2563
599 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
18 ก.พ. 2563
600 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายบ้านตาคำ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
18 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155