ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด เทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
111
18 ก.พ. 2563
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
17 ก.พ. 2563
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนบุกเบิกสายบ้านตาคำ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
17 ก.พ. 2563
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจรถนนสายในหมง-ศาลาใหม่ (บริเวณลุ่มเปี้ยน) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
14 ก.พ. 2563
605 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจรถนนสายในหมง-ศาลาใหม่ (บริเวณลุ่มเปี้ยน) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
14 ก.พ. 2563
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
13 ก.พ. 2563
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
11 ก.พ. 2563
608 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
11 ก.พ. 2563
609 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำและกำจัดส่ิงปฏิกูลรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายในหมง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
04 ก.พ. 2563
610 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านปลายอวน ดาวน์โหลดเอกสาร
112
03 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| 61 |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155