ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
03 ก.พ. 2563
612 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลพรหมคีรี จำนวน 4 จุด (หมู่ที่ 3,4,5,7) ดาวน์โหลดเอกสาร
128
27 ม.ค. 2563
613 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำและกำจัดสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายในหมง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
24 ม.ค. 2563
614 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปูน หมู่ที่ 8 งวดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
23 ม.ค. 2563
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลพรหมคีรี จำนวน 4 จุด (หมู่ที่ 3,4,5,7) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
23 ม.ค. 2563
616 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
22 ม.ค. 2563
617 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
123
22 ม.ค. 2563
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ และกำจัดสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายในหมง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
22 ม.ค. 2563
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-0588 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
22 ม.ค. 2563
620 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินอุดหนุนฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
123
22 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155