ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
621 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
14 ม.ค. 2563
622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดทำป้าย "การจัดเวทีประชาคมชุมชน" (เวทีประชาคมท้องถิ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
10 ม.ค. 2563
623 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
07 ม.ค. 2563
624 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปูน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
27 ธ.ค. 2562
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
26 ธ.ค. 2562
626 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
26 ธ.ค. 2562
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ชพิมพ์ไวนิล ดาวน์โหลดเอกสาร
112
24 ธ.ค. 2562
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหา เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และงานไฟ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
24 ธ.ค. 2562
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
18 ธ.ค. 2562
630 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
18 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| 63 |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155