ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดพิมพ์ไวนิล ดาวน์โหลดเอกสาร
119
18 ธ.ค. 2562
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
17 ธ.ค. 2562
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รหัสพัสดุ 416-62-0047 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
16 ธ.ค. 2562
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
16 ธ.ค. 2562
635 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป และน้ำยาแอสฟัลท์ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
12 ธ.ค. 2562
636 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปูน ดาวน์โหลดเอกสาร
126
11 ธ.ค. 2562
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป และน้ำยางแอสฟัลท์ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
09 ธ.ค. 2562
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คตามระยะและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-2953 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
04 ธ.ค. 2562
639 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างตรวจเช็คตามระยะและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนส่่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-2953 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
04 ธ.ค. 2562
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
122
29 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| 64 |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155