ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายเขตสวมหมวกนิรภัย 100% ดาวน์โหลดเอกสาร
124
29 พ.ย. 2562
642 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดจ้างทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
125
29 พ.ย. 2562
643 ประกาสผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลพนักงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
29 พ.ย. 2562
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
131
25 พ.ย. 2562
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดเย็บผ้าระบาย ดาวน์โหลดเอกสาร
127
22 พ.ย. 2562
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 24 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
22 พ.ย. 2562
647 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 24 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
22 พ.ย. 2562
648 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาบริการตัดเย็บผ้าระบาย ดาวน์โหลดเอกสาร
133
22 พ.ย. 2562
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ชนิดเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
22 พ.ย. 2562
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
21 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155