ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
08 พ.ย. 2562
662 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการส่งเสริมประเพณีจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
08 พ.ย. 2562
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ดาวน์โหลดเอกสาร
127
07 พ.ย. 2562
664 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ดาวน์โหลดเอกสาร
120
07 พ.ย. 2562
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการส่งเสริมประเพณีจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
07 พ.ย. 2562
666 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
31 ต.ค. 2562
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปูน ดาวน์โหลดเอกสาร
135
31 ต.ค. 2562
668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
128
31 ต.ค. 2562
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
31 ต.ค. 2562
670 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน งวดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
11 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| 67 |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155