ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย (ปะผุและทำสีรถทั้งคัน) ทะเบียน 82-0588 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
27 ก.ย. 2562
692 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปูน ดาวน์โหลดเอกสาร
120
27 ก.ย. 2562
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อหนังสือเรียนชุดกิจกรรมเสริมพัฒนาการสำหรับ ศพด.บ้านเขาปูน ดาวน์โหลดเอกสาร
119
27 ก.ย. 2562
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
27 ก.ย. 2562
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-0588 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
26 ก.ย. 2562
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-0588 (เปลี่ยน ECM) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
26 ก.ย. 2562
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
26 ก.ย. 2562
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
177
26 ก.ย. 2562
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
26 ก.ย. 2562
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
25 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| 70 |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155