ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอื่นๆ สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
18 ก.ย. 2562
712 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายเขาปูนเหนือ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
17 ก.ย. 2562
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
16 ก.ย. 2562
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) 12 ที่นั่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
13 ก.ย. 2562
715 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
09 ก.ย. 2562
716 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
09 ก.ย. 2562
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านเขาปูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
09 ก.ย. 2562
718 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน งวดที่ 1,2 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
26 ส.ค. 2562
719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเป็นรูปเล่ม (ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
23 ส.ค. 2562
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
117
23 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| 72 |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155