ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
721 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเขาปูน ดาวน์โหลดเอกสาร
120
22 ส.ค. 2562
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-0588 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
21 ส.ค. 2562
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อหนังสือเรียนชุดกิจกรรมเสริมพัฒนาการสำหรับ ศพด.ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
125
21 ส.ค. 2562
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ดาวน์โหลดเอกสาร
135
15 ส.ค. 2562
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
135
15 ส.ค. 2562
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดประดับตกแต่งรถผลาชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
06 ส.ค. 2562
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดพิมพ์ไวนิล ดาวน์โหลดเอกสาร
136
06 ส.ค. 2562
728 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างจัดประดับตกแต่งรถผลาชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
06 ส.ค. 2562
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายเขาปูนเหนือ หมู่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
02 ส.ค. 2562
730 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายเขาปูนเหนือ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
02 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| 73 |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155