ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยน้ำแดง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
02 ส.ค. 2562
732 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
31 ก.ค. 2562
733 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการปรับพื้นที่บริเวณ ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
120
26 ก.ค. 2562
734 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3(เดือน เม.ย. 2562 ถึง เดือน มิ.ย. 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
122
26 ก.ค. 2562
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับพื้นที่บริเวณ ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
128
25 ก.ค. 2562
736 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปูน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
25 ก.ค. 2562
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
22 ก.ค. 2562
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเย็บผ้าระบาย ขาว-เหลือง จำนวน 30 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
116
22 ก.ค. 2562
739 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
22 ก.ค. 2562
740 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเย็บผ้าระบาย ขาว-เหลือง จำนวน 30 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
122
22 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| 74 |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155