ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
741 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยน้ำแดง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
18 ก.ค. 2562
742 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายสันนา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
18 ก.ค. 2562
743 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
18 ก.ค. 2562
744 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
18 ก.ค. 2562
745 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยน้ำแดง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
11 ก.ค. 2562
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะกร้าใส่ผลไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
10 ก.ค. 2562
747 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อตะกร้าใส่ผลไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
10 ก.ค. 2562
748 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายสันนา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
09 ก.ค. 2562
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
122
08 ก.ค. 2562
750 เผยแพร่ข้อมุลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สานกระเป๋าพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
107
08 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| 75 |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155