ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาของเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
126
08 ก.ค. 2562
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายสันนา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
08 ก.ค. 2562
753 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
02 ก.ค. 2562
754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
02 ก.ค. 2562
755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 20 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 ก.ค. 2562
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
01 ก.ค. 2562
757 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 ก.ค. 2562
758 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุุประปา จำนวน 20 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
01 ก.ค. 2562
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
106
28 มิ.ย. 2562
760 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
113
28 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| 76 |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155