ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
761 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
27 มิ.ย. 2562
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
27 มิ.ย. 2562
763 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
26 มิ.ย. 2562
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
25 มิ.ย. 2562
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
25 มิ.ย. 2562
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
119
25 มิ.ย. 2562
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
110
25 มิ.ย. 2562
768 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายทุ่งเขาปูน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
21 มิ.ย. 2562
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
20 มิ.ย. 2562
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องพิมพ์ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
20 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| 77 |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155