ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
771 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
20 มิ.ย. 2562
772 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
20 มิ.ย. 2562
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เก้าอี้พลาสติก) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
17 มิ.ย. 2562
774 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายหนองหวายน้ำ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
10 มิ.ย. 2562
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
10 มิ.ย. 2562
776 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
10 มิ.ย. 2562
777 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
04 มิ.ย. 2562
778 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายทุ่งเขาปูน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
04 มิ.ย. 2562
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
31 พ.ค. 2562
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายทุ่งเขาปูน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
31 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| 78 |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155