ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
781 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งคา 2 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
28 พ.ค. 2562
782 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำปทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
109
21 พ.ค. 2562
783 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
115
21 พ.ค. 2562
784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
21 พ.ค. 2562
785 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประภาคเรียนที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
21 พ.ค. 2562
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดหา เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ฯ (โครงการแข่งขันกีฬา "กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ทต.พรมหคีรี ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
110
16 พ.ค. 2562
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
109
16 พ.ค. 2562
788 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
110
16 พ.ค. 2562
789 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างบริการจัดหา เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
16 พ.ค. 2562
790 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กปิดคูระบายน้ำถนนสายในหมง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
16 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| 79 |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155