ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
801 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กปิดคูระบายน้ำถนนสายในหมง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
09 พ.ค. 2562
802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายหนองหวายน้ำ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
08 พ.ค. 2562
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน จำนวน 400 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
109
08 พ.ค. 2562
804 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน จำนวน 400 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
107
08 พ.ค. 2562
805 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว ถนนสายห้วยนางเรียง - ห้วยหิน หมู่ที่่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
03 พ.ค. 2562
806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายถวายพระพรชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
01 พ.ค. 2562
807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กปิดคูระบายน้ำถนนสายในหมง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
01 พ.ค. 2562
808 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินหินกล่อง หมู่ที่ 4 บริเวณถนนสายในหมง-ศาลาใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
29 เม.ย. 2562
809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องเก็บเอกสาร) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
26 เม.ย. 2562
810 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ซอยต้นท้อน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
25 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| 81 |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155