ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
811 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือน ม.ค. 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
23 เม.ย. 2562
812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416-48-0012 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
23 เม.ย. 2562
813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
23 เม.ย. 2562
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
23 เม.ย. 2562
815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
23 เม.ย. 2562
816 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขาสายปลายอวน (ช่วงบ้านในทับ) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
22 เม.ย. 2562
817 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
19 เม.ย. 2562
818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อน้ำมันไฮโดรลิก สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
113
18 เม.ย. 2562
819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
110
17 เม.ย. 2562
820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาวัสดุอุกรณ์ต่างๆ จัดประดับตกแต่งสถานที่ฯ (งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ฯ ประจำปี 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
11 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| 82 |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155