ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
821 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จัดประดับตกแต่งสถานที่ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ฯ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
11 เม.ย. 2562
822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัล (โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ทต.พรหมคีรี ประจำปี 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
10 เม.ย. 2562
823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ทต.พรหมคีรี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
10 เม.ย. 2562
824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหา เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ งานไฟ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
10 เม.ย. 2562
825 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน (ด้านหลัง) ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
111
09 เม.ย. 2562
826 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมหินเรียงยาแนวไหล่ทาง และหินเรียงยาแนวหน้าท่อระบายน้ำ คสล.ที่ชำรุดภายในพื้นที่รับผิดชอบของ ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
107
09 เม.ย. 2562
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรหมคีรี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
09 เม.ย. 2562
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล จัดเก็บค่าน้ำและจดมาตรน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
117
01 เม.ย. 2562
829 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินหินกล่อง หมู่ที่ 4 บริเวณถนนสายในหมง-ศาลาใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
29 มี.ค. 2562
830 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ซอยต้นท้อน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
29 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| 83 |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155