ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คตามระยะพร้อมซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ-2953 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
29 มี.ค. 2562
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินหินกล่อง หมู่ที่ 4 บริเวณถนนสายในหมง-ศาลาใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
28 มี.ค. 2562
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ซอยต้นท้อน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
28 มี.ค. 2562
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดพิมพ์ไวนิล ดาวน์โหลดเอกสาร
112
27 มี.ค. 2562
835 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
25 มี.ค. 2562
836 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
25 มี.ค. 2562
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดพิมพ์ไวนิล ดาวน์โหลดเอกสาร
126
25 มี.ค. 2562
838 ประกาศตรวจการจ้างโครงการจ้างเหมากั้นห้องอาคารผู้สูงอายุฯ (ชั้นล่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
19 มี.ค. 2562
839 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
19 มี.ค. 2562
840 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา สายปลายอวน (ช่วงบ้านในทับ) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
19 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| 84 |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155