ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
19 มี.ค. 2562
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
18 มี.ค. 2562
843 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างซ่อมแซมหินเรียงยาแนวไหล่ทาง และหินเรียงยาแนวหน้าท่อระบายน้ำ คสล. ที่ชำรุดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
110
15 มี.ค. 2562
844 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
15 มี.ค. 2562
845 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดช่องเดียว ถนนสายห้วยนางเรียง - หัวยหิน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
15 มี.ค. 2562
846 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน (ด้านหลัง)เทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
116
15 มี.ค. 2562
847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ่อมแซมหินเรียงยาแนวไหล่ทาง และหินเรียงยาแนวหน้าท่อระบายน้ำ คสล.ที่ชำรุดภายในพื้นทนี่รับผิดชอบของ ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
111
13 มี.ค. 2562
848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
13 มี.ค. 2562
849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดพิมพ์ไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
13 มี.ค. 2562
850 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างตรวจเช็คตามระยะพร้อมซ่อมบำรุงรัษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผค-3982 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
12 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| 85 |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155