ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดช่องเดียว ถนนสายห้วยนางเรียง-ห้วยหิน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
07 มี.ค. 2562
852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา สายปลายอวน(ช่วงบ้านในทับ) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
06 มี.ค. 2562
853 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
05 มี.ค. 2562
854 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
05 มี.ค. 2562
855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คตามระยะพร้อมซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ผค-3982 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
05 มี.ค. 2562
856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข-แมว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
126
05 มี.ค. 2562
857 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา เข่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
110
04 มี.ค. 2562
858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อเติมอาคารสำนักงาน (ด้านหลัง)เทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
111
04 มี.ค. 2562
859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
04 มี.ค. 2562
860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
04 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| 86 |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155