ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
861 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการจ้างเหมากั้นห้องอาคารผู้สูงอายุ ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
116
01 มี.ค. 2562
862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
110
28 ก.พ. 2562
863 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
28 ก.พ. 2562
864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการกั้นห้องอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
108
27 ก.พ. 2562
865 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
125
25 ก.พ. 2562
866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
104
22 ก.พ. 2562
867 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
94
22 ก.พ. 2562
868 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา สายปลายอวน (ช่วงบ้านในทับ) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
21 ก.พ. 2562
869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
107
21 ก.พ. 2562
870 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
20 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| 87 |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155