ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
871 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงแนวท่อระบบประปาบ้านปลายอวนช่วงในทับ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
11 ก.พ. 2562
872 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย (เปลี่ยน EGR) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
08 ก.พ. 2562
873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายห้ามทิ้งขยะ ทต.พรหมคีรี จำนวน 2 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
117
08 ก.พ. 2562
874 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างทำป้ายห้ามทิ้งขยะ ทต.พรหมคีรี จำนวน 2 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
109
08 ก.พ. 2562
875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
08 ก.พ. 2562
876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย(เปลี่ยน EGR) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
06 ก.พ. 2562
877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
113
05 ก.พ. 2562
878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
108
04 ก.พ. 2562
879 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างตัดหญ้าข้างทางพร้อมเก็บเศษขยะและวัสดุฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 ก.พ. 2562
880 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนชำรุด หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8 (อุทกภัย) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
30 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| 88 |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155